Keramika rodičů s dětmi

V rámci oslav 130. let naší školy v měsíci květnu proběhly v družinovém keramickém kroužku čtyři dílničky rodičů s dětmi. Z keramické hlíny společně tvořili podle své fantazie. Spolupráce byla úžasná a výrobky také. Po vypálení si mohou rodiče s dětmi své výtvory nabarvit. O celý úspěch akce se postarala paní vychovatelka Dagmar Wolfová.