7.B jako vědci!

  • Dnes si žáci 7.B v hodině přírodopisu opět vyzkoušeli, jak pracují vědci. K dispozici měli své nabyté vědomosti, čidla ze sady PASCO a samozřejmě svou zručnost.

A co vlastně naměřili? Zjistili a změřili, jakým způsobem se do listu rostliny dostane voda z půdy – TRANSPIRACE .

Ač byla práce náročná na čas i zručnost při sestavování aparatury, všechny skupinky ji dokázaly během hodiny zvládnout.