Hravě s procenty

V pátek 26.4. 2019 se uskutečnila ve třídě 7.C  v hodině matematiky tandemová výuka pod vedením Mgr. D. Gongolové a Mgr. L. Golové. Na začátku hodiny proběhla matematická rozcvička pomocí číselné řady ABAKU (7321942369271441) – žáci hledali všechny příklady, které lze z této řady sestavit. Na základě náhodného výběru kartičky s písmenem pak byli žáci rozděleni do pěti skupin. Každá  skupinka dostala  pracovní list  se zadáním příkladů na výpočet procent, obrázek a tabulku. Nejprve žáci museli  obrázek roztříhat na kartičky, vypočítat všechny úlohy, najít kartičku se správným výslekem a nalepit do tabulky. Výsledkem práce byl obrázek, který se nakonec všem skupinkám podařil. Poté si rychlejší skupinky složily magický čtverec  a vyřešily úlohy s prémií.  Žáci navzájem spolupracovali, pomáhali si, zdravě soupeřili, práce je bavila a měli radost při odhalení obrázku.