Boření zdí – 2. díl didaktické hry

Vydat se z Francie coby voják Napoleonovy armády a projít Itálii, Egypt, Rakousko i Rusko? Proč ne, i to je možné v nově připravené didaktické hře, kterou si mohli žáci osmých tříd otestovat v průběhu měsíce dubna. Po velice zdařilé únikové hře z doby barokní si děti mohly vyzkoušet další netradiční zážitkovou formu výuky, tentokrát v podobě didaktické hry. Žáci společně řešili nejen praktické úkoly / stavba pyramidy, modelování sfingy či stavbu Potěmkinovy vesnice /, ale také úlohy teoretického rázu, které byly zasazeny do doby Napoleona Bonaparte až do seznámení se s osobnostmi národního obrození. Po celou dobu hry žáci ve svých týmech doplňovali své odpovědi do předem naprogramovaného „multimediálního“ deníku vojáka Napoleonovy armády, který je měl postupnými kroky přivést k vytouženému cíli. Zúčastněným žákům tato nevšední vzdělávací zážitková metoda určitě napomohla k lepší retenci informací a vědomostí v rámci probíraného učiva. Ohlasy žáků po dokončení didaktické hry si můžete přečíst pod článkem.

  • tato hra se mi líbila, můj tým spolupracoval a byla v něm sranda, úvod hry byl ve francouzštině – to bylo super
  • hodně se mi líbilo v Egyptě, kde jsme luštili hieroglyfy, a hlavně jsme stavěli sfingy
  • líbilo se, když jsme museli hledat klíče a různé indicie
  • povedená hra / 7/10/
  • dále jsme postoupili do Alp pro klíč, kterým jsme otvírali desky se zákony, luštění hádanky mě moc bavilo
  • obchodování s pepřem, hřebíčkem, gobelíny z kolonií bylo fajn
  • bylo super, že jsme nebyli v jedné místnosti, ale přesouvali jsme se
  • bylo to hodně dobré, vše se mi líbilo a taky mi to pomohlo v učení, za mě 10/10
  • líbilo se mi, že každý dělal nějakou práci

Autorům hry děkujeme za precizní přípravu a realizaci.