Školní kolo Pythagoriády na 2. stupni

Ve středu 10.4.2019 se na druhém stupni naší školy konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Letos se soutěže zúčastnilo v kategorii 6.tříd 35 žáků, v kategorii 7.tříd 33 žáků a v kategorii 8.tříd 27 žáků. V průběhu 60 minut řešili 15 nelehkých úloh, u kterých museli použít konkrétní myšlení, abstraktní myšlení, funkční myšlení, myšlení algoritmické, prostorové myšlení a myšlení intuitivní. Důležitým předpokladem úspěchu byla také dovednost porozumět textu. Jak to tedy dopadlo?

6.ročník

     1. Ondřej Haštaba – 6.A 13b.

2. Jakub Němčík – 6.A 11b.

3. Adrián Mück – 6.B 10b.

7.ročník

  1. Petr Novák – 7.C 12b.
  2. Eliška Hnátková – 7.A 10b.
  3. David Mališ – 7.C 10b.

8.ročník

  1. Andrea Pavlíková – 8.A 11b.
  2. Sára Studená – 8.A 10b.

3. Vít Oháňka – 8.C 10b.

Všem soutěžícím děkujeme, úspěšným řešitelům přejeme mnoho štěstí v okresním kole.