Na ZŠ nár. umělce Petra Bezruče stoupáme po schodech etické výchovy k otevření brány mezilidských vztahů

V dnešní době moderních technologií je zapojení předmětu etické výchovy vhodná forma, jak mohou děti proniknout do svých pocitů a situací běžného života z jiného pohledu. Od školního roku 2018/2019 vyučujeme etickou výchovu, která je implementována do našeho ŠVP, průřezově do jednotlivých vyučovacích předmětů.

Etická výchova dává žákům možnost projít se krůček po krůčku deseti pomyslnými schody, ve kterých žáci postupují od základní komunikace, k pochopení pocitů a emocí jak svých, tak lidí kolem sebe až po respekt a úctu k okolí.

Žáci mají možnost pomocí různých aktivit vstoupit do světa mezilidských vztahů, který jim umožňuje uvažovat nad vlastními myšlenkami a pocity. Díky tomu zjišťujeme, jak náročné je některé emoce vyjádřit slovy. Děti měly možnost vyzkoušet si např. aktivitu s názvem „V čem jsem výjimečný/á“ – jejíž součástí bylo nahlédnutí do tajuplné krabičky s tajemstvím k sebepoznání – obyčejné zrcadlo…

Pomocí smyšlených příběhů se mohou děti stát součástí životních situací dotýkajících se citlivých témat dnešní doby, jako je posmívání, žalování, pomlouvání, ubližování. V dramatizaci mohou prožít příběh očima aktéra i oběti. S těmito tématy musíme pracovat zvlášť opatrně, avšak jsou nejcennější. Metody etické výchovy umožňují vytvořit si vlastní úsudek, na základě prožitku získat zkušenost, což výrazně podporuje cíle programu Začít spolu.

Pevně doufáme, že se díky etické výchově podaří na naší škole otevřít bránu mezilidských vztahů.

I. Kocourková, N. Plasgurová