Třídní schůzky a konzultace – 10. 4. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 10. 4. 2019  v 16.00 v jednotlivých třídách. Od 16.30 do 17.30 budou následně probíhat konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů.
V 17.15 se ve sborovně školy sejdou důvěrníci tříd s vedením školy.

Děkujeme za spolupráci. ​