Pasco ve výuce chemie

V dnešních hodinách  volitelného předmětu „Příroda vědecky a hrou“ měla třída 9.C  badatelsky orientovanou výuku s měřící sadou Pasco.  Žáci pracovali na těchto úlohách –

1, Co je nejlepší nápoj na světě? – z hlediska zubů – měření pH běžně dostupných nápojů.
Žáci nejdříve stanovili hypotézu a poté měřili pH nápojů pH sondou. Seřadili vzorky od
nejkyselejšího po nejzásaditější a zodpověděli si otázku, který nápoj je pro naše zuby
nejlepší.
2, Chemické reakce a teplo. Zkoumání reakcí z hlediska výměny tepla.  Žáci v této úloze použili  teplotní
čidlo. Opět  nejprve stanovili hypotézu a poté měřili teplotu některých reakcí.

Žáci pracovali se zájmem a nadšením.