Kroužek pro nadané matematiky pokračuje

Kroužek pro nadané matematiky, žáky čtvrtého a pátého ročníku, pokračuje ve druhém pololetí a je o něj větší zájem než v prvním pololetí. Naši malí matematici se budou pilně připravovat na soutěže. V březnu proběhne Klokánek, v dubnu školní kolo Pythagoriády a v květnu se úspěšní řešitelé zúčastní okresního kola Pythagoriády.

Žáci v kroužku vyřeší nejen zajímavé úlohy z předešlých kol matematických soutěží, ale budou si rozvíjet počtářské dovednosti a prostorovou představivost např. hrami Abaku čísla, Ubongo, Dixit atd.

Na zajímavá řešení úloh a další úspěchy v soutěžích se těší Lýdia Vinklárková a Antonie Landová.