Tak trochu jiné dílny

Letos jsme do výuky českého jazyka a dramatické výchovy zařadili pravidelné dílny čtení. Jak taková práce vypadá v praxi? Po krátké motivaci k tématu hodiny mají žáci možnost 20 – 30 minut samostatně číst knížku, kterou si sami vybrali. V průběhu četby se zamýšlejí nad otázkami, jež dostali na počátku lekce, někdy si píší záznamy – předvídají děj, kladou otázky postavám, obhajují, či kritizují jejich jednání, snaží se hrdinovi poradit,… Pak každý své postřehy sdílí s náhodně vylosovaným spolužákem. Hodina končí v kruhu, kde společně hodnotíme, jak se nám práce dařila, k čemu nás inspirovala, o čem jsme přemýšleli,…

Co o dílnách říkají samotní žáci?

 • Baví nás rozmanitost úkolů a možnost odpočinku s knížkou. Čteme dále i sami.
 • V dílnách čtení ve třídě panuje úplný klid.
 • Čtení nám zlepšuje znalosti gramatiky, píšeme lepší slohové práce, zlepšili jsme svou slovní zásobu.
 • Zbavili jsme se trémy při mluvení před třídou.
 • Je zajímavé na závěr poslouchat, o čem četli druzí.
 • Je super možnost výběru knížky.
 • Naučili jsme se pracovat s textem, vyhledávat informace.
 • Předáváme si s kamarády tipy na další knihy.
 • Někteří jsme začali pravidelně číst. Většina čte i doma.
 • Zjistili jsme, že se čtení nemusíme bát.
 • Naučili jsme se lépe komunikovat s druhými, ale také se lépe vyjadřovat.
 • Zlepšili jsme spolupráci.
 • Plusem je odpočinek při čtení. A taky volnost – že můžeme sedět, kde se nám líbí.
 • Můžeme využít školní knihovnu.
 • Lépe jsme poznali sami sebe i své spolužáky.
 • Baví nás to.
 • Naučili jsme se vcítit do postavy.
 • Zlepšili jsme se ve škole.

Postřehy žáků 7. A

 • Poznávali jsme nové knížky a autory.
 • Uklidnili jsme se.
 • Dostaneme se ke čtení, doma na to nemáme čas.
 • Líbí se nám povídání o tom, co jsme četli.
 • Zlepšila se vzájemná komunikace.
 • Je to zábavné.
 • Naučili jsme se soustředit se.
 • Máme lepší známky.
 • Příjemná změna, představivost, relaxace, ponaučení.
 • Dílny nás donutily číst, začalo nás to bavit a teď čteme i doma.
 • Čteme rychleji, nekoktáme, učíme se i pravopisu, rozšiřujeme slovní zásobu.
 • Naučili jsme se být potichu, pracovat ve dvojicích a v kruhu.
 • Jsou to zábavné a odpočinkové hodiny.
 • Přemýšlíme o postavách, o jejich chování a pocitech.
 • Učíme se pochopit druhé lidi.

Názory dětí 6. B

 

Zda projekt skutečně žákům pomůže k lepším školním výsledkům, ještě nelze říci, ale jak můžeme vypozorovat z jejich hodnocení, ve vyjadřovacích schopnostech se skutečně zdokonalili. V každém případě máme radost, že se do těchto klidných a tvůrčích hodin těší a že mnozí z nich objevili kouzlo četby.