Tandemová výuka – úniková hra na 1. ZŠ

V lednu proběhla na naší škole několikrát netradiční tandemová výuka inspirovaná životem a dílem J. A. Komenského. Dvojice autorů z řad pedagogů si nejprve pro své kolegy a následně pro žáky připravila tzv. únikovou hru zasazenou do těžké doby života J. A. Komenského, aby především žákům přiblížila netradiční, hravou a hlavně zážitkovou formou život jednoho z nejvýznamnějších pedagogů českých dějin. Aktéři hry mohli aplikovat získané znalosti v praxi a rozvíjet týmovou spolupráci. Nejprve si “únikovku“ vyzkoušela skupina pedagogů, kteří museli společně vyřešit rébusy a vypořádat se s praktickými úkoly. K doladění celkové atmosféry byly použity i dobové kostýmy, v nichž tvůrci projektu dohlíželi nad samotným průběhem hry. Následně byla tandemová výuka realizována ve všech osmých třídách. Žáci i pedagogové byli z netradičního způsobu výuky naprosto nadšeni.