Na prvním stupni proběhla schůzka žákovského parlamentu

V úterý 5 . února se sešli členové žákovského parlamentu.

Domlouvali jsme se a plánovali program na druhé pololetí školního roku. Žáci vymýšleli a aktivně se zapojovali nejen do plánování tohoto programu, ale také se vyjadřovali a přispívali „svou troškou do mlýna“ k tomu, jak bychom mohli oslavit krásné 130. výročí naší školy.

Nejbližší akcí, kterou jsme společně naplánovali, je Den sportů.

S členy parlamentu se těšíme na to, jak si naplánované akce všichni užijeme.

Děkuji všem členům žákovského parlamentu prvního stupně za nápady a pomoc při konání minulých i budoucích akcí.

Mgr. Barbora Hrtúsová