Nejlepší recitátoři školy z řad žáků 2. st. ZŠ

V úterý 29. 1. a ve středu 30. 1. 2019 proběhla školní kola Přehlídky dětských recitátorů. Mezi žáky 6. -7. roč., účastněných v počtu 24 žáků, se stal nejlepším recitátorem Adrián Mück z 6. B. 2. místo patří Apoleně Fukové z 6. B., 3. místo získala Kateřina Lichnová ze 7. B.

Žáků 8. – 9. roč. recitovalo celkem 14. Porota 1. místem ocenila výkon Ondřeje Bouchnera z 8. A, 2. místo obsadila Renata Hrabovská z 9. C, o 3. místo se dělí Emma Dušková z 9. A se Sárou Studenou z 8. A.

Přejeme hodně úspěchů v dalších postupových kolech. Děkujeme všem, kteří se nebáli vystoupit a projevili zájem o umělecký přednes.