Úspěchy v okresním kole matematické olympiády – kateg. Z5

Dnes 30. 1. 2019 proběhlo na naší škole okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5. Soutěže se zúčastnilo 64 žáků 4. a 5. ročníků z celého našeho okresu. V zadání byly tři problémové úlohy, každá za šest bodů. Porota vyhodnotila 24 úspěšných řešitelů, kteří dosáhli 9 až 16 bodů.

Chválíme 6 našich úspěšných řešitelů: Jakuba Macuru z 5. C (16 bodů), Martina Pravce z 5. C (16 bodů), Marii Olšákovou z 5. C (14 bodů), Ondřeje Šurmana ze 4. B (13 bodů), Huga Gurňáka ze 4. B (12 bodů) a Víta Jezerského z 5. C. (10 bodů).

Moc nás těší, že všichni navštěvují kroužek „Nadaní matematici“. Naše škola patří mezi školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů. Blahopřejeme  dětem a děkujeme jim za reprezentaci.