„Budu školákem“ – setkání první

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jaké to bude, až se zanedlouho stanou  skutečnými  školáky. Na prvním letošním adaptačním setkání v úterý 15. ledna 2019 zažili předškoláci skutečnou pracovní atmosféru projektu Začít spolu.  Děti se postupně prostřídaly v jednotlivých centrech, která tentokrát spojovalo téma Sněhulák. Paní učitelky připravily pro děti aktivity a činnosti manipulačního, zábavného i poučného charakteru. Sněhulák Počtář tak kreativně přispěl k vyjádření matematické představy čísla.  O  sdílení  řečových dovedností a rozvoj slovní zásoby se postaral Sněhulák Povídalek. S velkým zájmem a nejen u dětí se setkal Sněhulák Objevitel. Ten nabídl dětem novou zkušenost s robotickou učební pomůckou Ozobot.

Zatímco děti se v centrech bavily a měly plno práce, jejich rodiče diskutovali nad tématy, která je zajímala v souvislosti se zaškolením    – připravenost na školu, zápis do první třídy, projekt Začít spolu, informace o škole.

Hlavními hrdiny lednového odpoledne byly samozřejmě děti. Byla jich plná třída.  Jejich nadšení, zvídavost, elán si zaslouží velkou pochvalu.

Poděkování patří také rodičům, kteří v tak hojném počtu projevili zájem o naši školu.