Placení příspěvku za školní družinu (leden – červen 2019)

Dobrý den,

v měsíci lednu 2019 je třeba zaplatit za školní družinu 1.200,- Kč za období leden – červen (200,- Kč za měsíc). Pokud budete své děti odhlašovat, požádejte paní vychovatelku o příslušný formulář. Školní družina se platí bezhotovostně takto:

  • Platba inkasem  – pokud jste platili inkasem už za září – prosinec 2018, bude Vaše platba provedena i za leden – červen 2019 na účet 105314444/0300. Zadejte prosím správnou výši inkasa, měla by být 2.000,- Kč na jedno dítě. Platba se bude stahovat do 31.1.2019. Pokud by chtěl platit inkasem i někdo další, musí přinést povolení na platbu inkasem do 15. ledna 2019.
  • Bankovní převod – platbu proveďte ve prospěch účtu 105314444/0300, 1.200,- Kč nejpozději do 31. ledna 2019. Uveďte prosím příjmení a jméno žáka – školné.