Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019

Vážení,

dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou tyto organizace v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Tímto sděluji, že na úřední desce města http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/ a na webových stránkách města https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2019/ (návrh rozpočtu na r. 2019) a https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2020-2021/ (střednědobý výhled rozpočtu na l. 2020 – 2021) jsou zveřejněny návrhy rozpočtu na r. 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu na l. 2020-2021 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy