Informace ředitele školy – omezení vstupu do školních budov

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v pondělí 26.11. 2018 bude od 8:15 do 12:30 omezen vstup do školních budov a to z důvodu nutné opravy zámků vstupních dveří.

Ke vstupu je možno využít hlavní vchod z ul. T. G. Masaryka, kterého se dané opatření netýká.

Vstup do školní jídelny bude od 11:40 pro naše strávníky zajištěn běžným způsobem, tzn. vchodem z ul. Husova.

Děkuji za pochopení

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy