Nadaní matematici

Již několik let mohou žáci 4. a 5. tříd naší školy navštěvovat kroužek pro nadané matematiky. Zde se učí postupy řešení logických úloh, ale také nabízejí ostatním svá řešení . Připravují se tak na účast v různých matematických soutěžích, jako je např. Matematická olympiáda, Matematický klokan apod. Letos již jedna soutěž proběhla a to Zlatá cihla na Gymnáziu na Cihelní ulici ve Frýdku – Místku dne  1. 11. 2018. Dva naši žáci se umístili v první desítce žáků 5. ročníků celého okresu. Byli to Hugo Gurňák ze 4. B na 5. místě a Adam Kaňák z 5. A na 6. místě.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme také ostatním soutěžícím za účast.