Výtvarně-dějepisná exkurze do Olomouce

Tato školní akce proběhla v pátek 2. 11. 2018 a zúčastnilo se celkem 44 našich žáků, zájemců z řad 7. – 9. tříd školy. Vydali jsme se za poznáváním umění starého i toho mladšího.

V Arcidiecézním muzeum si měla možnost skupina žáků společně s profesionálním lektorem prohlédnout sbírky i historické sály v programu Sklepem, sále, podkrovím…

 Druhá skupina zažila edukační program v Muzeu umění, které představuje unikátní výstavu avantgardy střední Evropy z let 1908-1928 nazvanou Rozlomená doba. Jedná se o tvorbu poznamenanou 1. sv. válkou, ale také pozdějším tvůrčím vzmachem v podobě vzniku řady nových uměleckých směrů, např. kubismu, expresionismu, poetismu, surrealismu a dalších. Měli jsme možnost si prohlédnout díla velmi uznávaných autorů nejen českých jako je např. Josef Čapek, Bohumil Kubišta, malířka Toyen, ale i umělců polských a maďarských. Improvizované rozhlasové studio poskytlo zúčastněným dobrovolníkům možnost vyzkoušet si číst dobové zprávy. Součástí výstavy jsou i ukázky knižní grafiky a němé černobílé filmy dokreslující atmosféru období první republiky.

Po krátkém odpočinku jsme si ještě prohlédli sbírky Vlastivědného muzea. Tam naše žáky zaujaly interaktivní panely plné kvízů a her, možnost si osahat některé exponáty nebo virtuálně chytat ryby … Nezapomněli jsme si také prohlédnout výstavu věnovanou českým legionářům.

Exkurzi hodnotím jako velmi vydařenou. Děkuji všem, kdo se podíleli na její realizaci.

 Naše poděkování patří také Magistrátu města Frýdek-Místek, které nám poskytlo finanční odměnu za vítězství v soutěži o nejkrásnější vánoční strom v areálu školy.

Tato vydařená Výtvarně-dějepisná exkurze byla realizována z vyhraných finančních prostředků Magistrátu města Frýdek-Místek.