Informace ředitele školy – ukončení rekonstrukce staré budovy

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že od pátku 5. 10. 2018 bude zprovozněn pro žáky vstup do šaten opět ze zadní části budovy.

Děkuji za trpělivost a dodržování nastavených bezpečnostních pravidel v době rekonstrukce.

Zbyněk Šostý, ředitel školy