Informace ředitele školy – pokračování stavebních prací – ZMĚNA

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z důvodu zajištění bezpečnosti jsem po dohodě se stavební firmou dnes 5. 9. 2018 uzavřel pro žáky a veřejnost zadní prostor „staré budovy“ (vstup do šaten, zadní vstup do budovy) a to na celou dobu provádění prací.

Ke vstupu do školy a odchodu ze školy bude využíván  v tomto období pouze hlavní vchod z ul. T. G. Masaryka.

Děkuji za pochopení

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy