Informace ředitele školy – pokračování stavebních prací

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve středu 5. 9. 2018 budou pokračovat stavební práce související s opravou fasády „staré“ budovy (stavba lešení, oprava omítek apod.). Z tohoto důvodu bude prostor kolem vstupu do žákovských šaten do odvolání uzavřen.

Žáci, kteří mají šatnu v suterénu staré budovy, budou vcházet do školy zadním vchodem od školního hřiště (do 8.00 h). Tento vchod bude využíván i po ukončení vyučování.

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, využijí k přesunu chodník kolem „FITKA“, popř. kolem školního hřiště.

Vstup na staveniště je všem osobám od výše uvedeného data zakázán.

Děkuji za pochopení

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy