Zahájení a placení poplatku za Školní družinu

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2018/2019 zahájíme provoz školní družiny v pondělí 3. září 2018. Paní vychovatelky budou připraveny na zápis a těší se na Vás. V prvních třídách příjdou v první vyučovací hodině, přivítají se s dětmi a rozdají rodičům zápisní lístky a informace. Ve 2. a 3. třídách budou rozdány informace během vyučování. Děti ze 4. a 5. tříd se přijdou zapsat po skončení vyučování do třídy 4. C v přízemí u šaten. Školní družina bude v tento den otevřena od 7.00 do 15.00 hodin.

Platby za školní družinu budou bezhotovostní. První platbu proveďte v měsíci září 800,- Kč, druhou v měsíci lednu 1.200,- Kč (platba za jeden měsíc je 200,- Kč). Platbu můžete provést 2 způsoby:

  • Platbu inkasem  – pokud platíte inkasem obědy, můžete platit také za školní družinu ve prospěch účtu 105314444/0300. Zadejte prosím správně výši inkasa, měla by být 2.000,- Kč na jedno dítě. Povolení k inkasu přineste do školní jídelny a také do školní družiny. Platba se bude stahovat 27. září.
  • Bankovním převodem – platbu proveďte ve prospěch účtu 105314444/0300, 800,- Kč nejpozději do 27. září 2018. Uveďte prosím příjmení a jméno žáka – školné.