Informace ředitele školy – organizace školního roku 2018-2019

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z organizačních důvodů dojde od 1. 9. 2018 ke snížení počtu tříd pátého a šestého ročníku. V praxi to znamená, že ze stávajících čtyř čtvrtých tříd budou vytvořeny tři páté třídy a ze stávajících čtyř pátých tříd budou vytvořeny tři šesté třídy. Další informace Vám předají třídní učitelé, popř. příslušní zástupci ředitele.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy