Okresní kolo Pythagoriády

Dne 29. 5. 2018 se jako každý rok konalo na naší škole okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. V rámci přihlášených škol se zúčastnilo 122 žáků 5. ročníků, z toho bylo 24 úspěšných řešitelů. Žáků naší školy postoupilo ze školního kola 25 a úspěšní byli tito: Haštaba O. – 5. B, Muck A. – 5. C, Blahut V. – 5. A. Blahopřejeme. Je třeba také pochválit ostatní naše účastníky, kteří se umístili jen pár bodů pod limitem úspěšnosti.