Inspekční zpráva 2018

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve dnech 3. – 6. 4. a 13. 4. 2018 byla ČŠI provedena inspekční činnost se zaměřením na:

a) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

b) zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základní školy a školního vzdělávacího programu školní družiny a jejich souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečnou zprávu naleznete v příloze nebo na webových stránkách ČŠI http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=15157

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2018_Inspekční_zpráva11.6.2018