Den dětí ve školní družině

Ve středu 6. 6. 2018 proběhla ve školní družině oslava Dne dětí. Pracovníci ze SVČ Klíč pod vedením Jirky Šnapky přivezli spoustu zajímavých soutěží a her a rozmístili si je na hřišti a ve velké tělocvičně. S centry jim přišli pomoci i kluci z 8.A – Jakub Vaněček, Jakub Stránský a Jakub Horňanský. Děti přišly se svými vychovatelkami a pustily se do plnění úkolů. Skákaly, běhaly, střílely, jezdily, prostě všechna centra byla splněna a děti byly nadšené. Někdy pomohly i paní vychovatelky, určitě se jim centra také líbila. Všem pracovníkům SVČ Klíč děkuji za přípravu, chlapcům z 8.A za pomoc a vychovatelkám za klidný průbeh soutěží.