Pozvánka na třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků.

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků proběhne s třídními učitelkami ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 16.30 hod. ve třídách.

Program:

  • představení třídní učitelky, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga,
  • informace o organizačních záležitostech,
  • informace o školních pomůckách a potřebách.

Těšíme se na Vaši účast a další spolupráci.