Inspirativní cesta do Liberce

Ve dnech 3. – 4. 5. 2018 jsme po předcházející domluvě navštívili základní školu v Liberci (Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace), která je mj. známá zaváděním ICT do výuky a to zejména v oblasti robotiky. Během našeho pobytu jsme nejen zhlédli inspirativní vyučovací hodiny a volnočasové aktivity, ale diskutovali jsme také o nezbytném technickém a personálním zajištění, včetně způsobu a rozsahu dalšího vzdělávání pedagogů, kteří se do daných aktivit zapojují.

Přínosné byly informace o metodice výuky na obou stupních školy a také o způsobu spolupráce mezi jednotlivými pedagogy.

Jsem rád, že již v příštím školním roce budou i naši žáci mít možnost pracovat v souladu s koncepcí školy s moderními pomůckami a oblast robotiky bude zastoupena v našem školním vzdělávacím programu. Pojmy OZOBOT, LEGO Education Robotika WeDo 2.0 již nebudou pouze teorií, ale praxí.

Zbyněk Šostý a Lukáš Maršálek

Videa z akce

SouborDatum vložení
VID_20180503_1433068.5.2018
VID_20180504_1233298.5.2018
VID_20180504_1405138.5.2018