Školní kolo Pythagoriády

Ve středu 11.4.2018 se na druhém stupni naší školy konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Letos se soutěže zúčastnilo v kategorii 6.tříd 38 žáků, v kategorii 7.tříd 31 žáků a v kategorii 8.tříd 19 žáků. V průběhu 60 minut řešili 15 nelehkých úloh, u kterých museli použít konkrétní myšlení, abstraktní myšlení, funkční myšlení, myšlení algoritmické, prostorové myšlení a myšlení intuitivní. Důležitým předpokladem úspěchu byla také dovednost porozumět textu. Jak to tedy dopadlo?

6.ročník

1.Petr Novák, 6.C – 9b.

2. David Mališ, 6.C – 8b.

3. Jan Carbol, 6.B – 7b.

Eliška Hnátková, 6.A – 7b.

Patrik Galda, 6.C – 7b.

7.ročník

 1.Helena Holasová, 7.B – 15b.

   Jiří Štrunc, 7.C – 15b.

2. Pavel Vítek, 7.C – 13b.

Adam Lorenc, 7.C – 13b.

3. Sára Studená, 7.A – 11b.

Vojtěch Vycpálek, 7.C – 11b.

8.ročník

1. Lakšman Michalák, 8.C – 9b.

2. Jakub Stránský, 8.A – 7b

3. Renata Hrabovská, 8.C – 6b.

Všem soutěžícím děkujeme, úspěšným řešitelům přejeme mnoho štěstí v okresním kole v květnu.