Dějepisná olympiáda

To byla první republika – letošní téma Dějepisné olympiády. Školního kola se zúčastnilo 10 žáků z devátých i osmých ročníků. 1. místo svými vědomostmi vybojovala Markéta Bezecná z 9. A a postoupila do okresního kola, 2. místo obsadila N. Chiara Ondroušková  z 9. A a 3. místo získal Daniel Kajfoš z 9. C. Okresní kolo proběhlo 17. 1. 2018 a Markéta Bezecná nezklamala a stala se úspěšnou řešitelkou na 14. místě. Blahopřejeme.