Pf 2018

Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů Vám všem přeje

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy