Vánoční turnaj v piškvorkách

Ve středu 13. 12. 2017 proběhl již 6. ročník vánočního turnaje v piškvorkách. Třídní kola probíhala v prosinci ve všech třídách 2. stupně a do školního kola postoupilo celkem 30 žáků. Do školního kola postoupili vždy dva žáci z každé skupiny volitelných předmětů praktická matematika a matematika pro bystré hlavy. Všichni soutěžící byli rozlosováni do dvojic a začalo urputné zápolení. Hrálo se na dvě vítězství.

Do závěrečných kol postoupili Helena Holasová ze 7. B, Pavel Vítek ze 7. C, Annika Krmaschková z 9. A a Adam Gebauer ze 6. C.

Konečného vítěze určilo závěrečné kolo.

  1. místo Adam Gebauer, 6. C
  2. místo Pavel Vítek, 7. C
  3. místo Annika Krmaschková z 9. A a Helena Holasová ze 7. B

Všem zúčastněným děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!