Literární odpoledne s Josefem Ladou

Protože v nejbližších dnech oslavíme krásné výročí 130 let od narození jednoho z našich nejznámějších ilustrátorů Josefa Lady, uskutečnilo se ve středu 6. prosince v naší školní družině literární odpoledne s touto významnou osobností.

Děti se na celkem osmi stanovištích mohly seznámit s jeho ilustracemi a také knihami, které ilustroval, ale i těmi, které sám napsal. V kvízu si děti ověřily, co o Josefu Ladovi už znají, ti nejmenší se to díky kvízu dozvěděli. Na jiném stanovišti se pokusili přiřadit říkadlo ke správné ilustraci, zrak si procvičili na stanovišti s tajnými obrázky, kde byly Ladovy ilustrace částečně překryté vzorkem. Asi nejjednodušší stanoviště bylo Ladův veselý přírodopis, kde děti přiřazovaly správnou přední a zadní část zvířat, které pak měly pojmenovat. Dále si mohli poskládat puzzle s Ladovými ilustracemi, ale také si zopakovat matematiku, a to na stanovišti, kde Ladův obrázek skládali podle číselné osy nebo násobilky. Asi nejméně známý pojem byl pro děti „anotace“ – na jednom ze stanovišť měly přiřadit anotaci ke správné knize. A úplně nakonec si samozřejmě mohly zkusit napodobit Ladovy ilustrace. Mnohé napodobeniny jsou opravdu zdařilé. Za splnění všech úkolů byly děti odměněny malou sladkostí.

Děkujeme kamarádům z vyšších ročníků za úžasnou pomoc na stanovištích a za trpělivé předčítání našim nejmladším.

Děkuji také dětskému oddělení Městské knihovny na Jiráskově ulici za zapůjčení Ladových knih.