Exkurze Dolní Vítkovice

V listopadu se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurze do Dolních Vítkovic. Navštívili starou energetickou ústřednu, Malý svět techniky U 6. Žáci si mohli vyzkoušet řadu exponátů, sami si mohli ověřit, co všechno se naučili v hodinách fyziky a jak tyto poznatky využijí v běžném životě. Setkali se s obří pákou, kladkami, parním strojem, vyzkoušeli si akustická a optická zařízení a další. Exkurze splnila svůj účel, žáci se něco nového naučili, i když si vlastně jenom hráli.

Mgr. L. Hadravská