Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Můj domov

Ve čtvrtek 30. listopadu k nám opět zavítaly pracovnice azylového domu Bethel, aby vyhlásily výsledky výtvarné soutěže na téma Můj domov. Obrázky byly vystavené na schodech v městské knihovně v Místku a hlasovala veřejnost, která rozhodla takto:

1. místo Lucie Červinková 3.B
2. místo Markéta Žáková 1.C
3. místo Jonáš Hořava 3.B

A zvláštní ocenění Obrázek sympatie získala Eliška Houzarová ze 3.B

Výherci obdrželi krásné ceny a ostatní dostali malou dobrůtku jako poděkování za účast v soutěži.
Děti na závěr zazpívaly písničku. A ač bylo setkání krátké, bylo velmi příjemné.

Děkujeme azylovému domu Bethel za krásné ceny a úžasnou spolupráci. Děkujeme také Městské knihovně za uskutečnění výstavy a samozřejmě děkujeme všem, kteří výstavu navštívili a zvláště těm, kteří hlasovali.