Chemicko-fyzikální exkurze Dalešice, Dukovany

V pondělí 16. 10. 2017 žáci 8. a 9. ročníku vyrazili autobusem poznávat krásy Kraje Vysočina. I přes zpoždění způsobené kolonou na D1 dorazili dopoledne k bráně vodní elektrárny Dalešice a ochotné průvodkyně jim podaly informace o tomto vodním díle, které bylo vystavěno v 70. letech na řece Jihlava jako zásobárna chladicí vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany, ale také jako „úschovna“ přebytečné energie – jedná se o přečerpávací vodní elektrárnu. Poledne strávili výletníci procházkou v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step, která je unikátním biotopem na území ČR. Hadec není živočich, ale serpentinit – přeměněná hornina, která dobře akumuluje teplo a způsobuje v dané oblasti nanismus – tj. poruchu růstu – výskyt zakrslých forem. Počasí přálo, a tak bylo možné si vychutnat krásy přírody v podzimních barvách v kontrastu s vyhlídkou na chladicí věže jedné z našich dvou jaderných elektráren – Dukovany. Tam také směřovaly další kroky. V nově zrekonstruovaném infocentru byly návštěvníkům poskytnuty informace o chodu elektrárny, jejím provozu i bezpečnosti; předvedeny modely reaktorů, aby si mohli udělat představu o fungování jaderné elektrárny od informací o jaderném palivu přes princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárně až po nakládání s použitým palivem a radioaktivními odpady.

Získané znalosti účastníci zájezdu jistě zúročí v předmětech chemie, fyzika i přírodopis.