Cambridge certifikáty 2017

Všichni žáci 3. třídy, kteří v minulém školním roce navštěvovali kroužek anglického jazyka a v červnu se přihlásili ke zkoušce YLE, úroveň Starters, tuto zkoušku úspěšně složili a následně obdrželi certifikáty z Cambridge centra.

Žákům ke zdárnému složení zkoušky blahopřejeme.