Školní družina

Hra Hádej, hádej hadači

Třída 5.D se ve středu 1. 11. 2017 na celé odpoledne zaplnila dětmi ze školní družiny. Paní vychovatelka Jana Hlaváčová pro ně připravila hru Hádej, hádej hadači. Dětská družstva se musela probojovat osmi centry, ve kterých řešila různé rébusy, hádanky, kvízy a křížovky. Tentokrát nebyl čas hlavním ukazatelem. Každý, kdo správně odpověděl na všechny hádanky, dostal drobnou sladkou odměnu. Po celkovém zhodnocení dostanou pochvalu ještě nejlepší ...

Změna organizace školní družiny ve středu 25. 11.

Ve středu ve 13.00 hod. začnou stavební firmy pracovat na osvětlení tříd ve 2. patře. Všechna oddělení se z druhého patra přestěhují do přízemí a 1. patra. Všechny informace budou viset na nástěnce školní družiny v přízemí. Školní družina bude fungovat do 16.30 hod. Případné dotazy směřujte na svou paní vychovatelku.

Obrázky v knihovně

Vážení rodiče, ještě pár dní máte možnost si prohlédnout obrázky dětí ze 3. třídy v knihovně. Můžete tam také hlasovat o obrázcích. Výstava se pořádá s akcí „Můj domov“.

Školní družina ve středu 27. 9. 2017

Vážení rodiče, ve středu 27. 9. 2017 bude mít školní družina provoz jen do 13.45 hod. z důvodu odstávky a opravy vodovodního řádu. Vyzvedněte si prosím své děti ze školní družiny včas. Děkujeme za pochopení.

Můj domov

Ve čtvrtek 7. září nás navštívili pracovníci azylového domu Bethel, aby žákům 3. ročníku přiblížili problematiku bezdomovectví. Děti se dozvěděly, že ne každý starý, zarostlý a špinavý muž je automaticky bezdomovec a zároveň, že ne každý upravený muž má automaticky domov.

Dále se dozvěděly, co je to terénní služba, a že díky této službě se bezdomovci dozvědí o azylových domech a ...