Informace školní psycholožky

Milí žáci, holky i kluci, vážení rodiče.

V letošním roce Vám opět nabízím služby školního psychologa.

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách. Psycholog zachovává mlčenlivost a jeho služby jsou na škole poskytovány zdarma.

Já osobně se hlásím k Asociaci školní psychologie a k Etickému kodexu školních ...