Informace budoucím prvňáčkům

Vážení rodiče,

prodej čipů budoucím prvňáčkům proběhne dne 5.6. v době od 14.30 – 17.00 hod.

Budoucí 1.A + 1.D si čipy v ceně 140,- Kč zakoupí na „staré budově“ u p. Bělešové

Budoucí 1.B + 1.C si čipy v ceně 140,- Kč zakoupí v jídelně školy u p. Squerzi

Prosím ty, kteří ještě neodevzdali „Přihlášku ke školnímu stravování“ ať  ji daný den odevzdají na těchto místech.