Jazyky hrou

Let´s play in English! Spiel mit Deutsch! Играем пo – русски!

Těmito motty jsou každoročně zvány soutěžní dvojice na jazykové klání na ZŠ Mládežnická s rozšířenou výukou jazyků v Havířově-Podlesí. Hlídky plní jazykové úkoly na 10 stanovištích v časovém limitu 3 minut. Musí prokázat pohotovost v reakci na mluvené otázky, porozumět poslechovému cvičení, orientovat se v textu, seřazovat části vět do posloupností, ale i vybarvovat podle témat slovíček.

Naše škola měla zastoupení ve všech 3 jazycích. Nejlépe si vedla děvčata z 9.A: Zina Javorová a Claudie Marešová, která v kategorii ruský jazyk překonala 100bodovou hranici a obsadila parádní 2. místo! V ruštině nás ještě reprezentovaly Lucie Červinková a Tereza Gašková z 9.B.

O umístění v nejvíce obsazené kategorii anglického jazyka usilovali Nicol Střížová a Dominik Herda z 9.A, v německém jazyce Daniel Janík a Oliver Cée z 9.A.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy!

Well done! Gut gemacht! Oтличная работа!