Pěvecká soutěž Loutnička

K jaru lidové písně tak nějak patří. O jejich zpěvu je i pěvecká soutěž Loutnička, která na prvním stupni probíhá ve třech kategoriích.  V úterý 27.2. si zazpívali vítězové třídních kol pěvecké soutěže ze 4. a 5. ročníků. Porota byla překvapena nejen intonačně čistým zpěvem dětí, ale také jejich celkovým projevem. „Vybrat jen dva vítěze z každé kategorie, kteří budou naši školu reprezentovat v obvodním kole, bylo opravdu úkolem nelehkým, “ uvedla Mgr. Jana Klímková, která organizovala soutěž pro děti z 2. a 3. ročníků hned následující den.

Soutěž prvňáčků proběhne v nejbližších dnech. O jejich výsledcích Vás budeme informovat.

A jak to tedy dopadlo?

II. kategorie (děti druhých a třetích tříd)

  1. místo – Anita Štenclová (3. A)
  2. místo – Marie Kajzarová (3. C)
  3. místo – Emma Richterová (2. B)

III.    kategorie (děti čtvrtých a pátých tříd)

  1. místo – Julie Hanzlíková (5. A)
  2. místo – Timotej Štupák (5. A)
  3. místo – Julie Kučová (4. A)

Přejeme mnoho štěstí dětem, které se umístily na 1. a 2. místě. Budou naši školu reprezentovat v obvodním kole soutěže, které se koná dne 3.4. na 8. ZŠ.

Všem zúčastněným dětem děkujeme nejen za krásné pěvecké výkony, ale hlavně za jejich chuť a ochotu zpívat.

Paní učitelky hudební výchovy