Dějepisná olympiáda

V letošním školním roce se v Dějepisné olympiádě soutěžilo na téma  „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Nejvyšší počet bodů ve školním kole, kterého se zúčastnilo 12 žáků devátého ročníku,  získala Lucie Červinková z 9. B a postoupila do okresního kola. Na druhém místě a náhradníkem pro okresní kolo se stala Sára Poledníková z 9. A.

17. 1. 2024 se na škole Jiřího z Poděbrad uskutečnilo okresní kolo, ve kterém Lucka Červinková obsadila 14. místo.

Mladým historikům blahopřejeme.