Fotoreportáž Lenky Jančušové z dopoledního vystoupení Podsováčku v Rytířském sále