Tonda obal

Ve středu 22. listopadu proběhl v 1. až 4. třídách vzdělávací program společnosti EKO-KOM, zaměřen na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

S pomocí poutavých výkladů lektorů se žáci učili třídit odpady, dozvěděli se o jejich dalším využití, rozeznávali základní druhy odpadů a makety odpadků třídili do barevných popelnic. Video ukázky je zavedly na sběrný dvůr, do spalovny a na skládku.

 

Naši žáci byli velmi aktivní, projevili zájem o ekologické problémy a akce s Tondou Obalem se všem líbila.

Mgr. Eva Juřicová