KPR (kardiopulmonální resuscitace) pro život

Během měsíce října se žáci naší základní školy zúčastnili skvěle zorganizovaného kurzu KPR (kardiopulmonální resuscitace) ve frýdecké nemocnici. Žáci 4. tříd, pod vedením trpělivých profesionálů z oddělení ARO, měli možnost oživovat figurínu nejen pomocí moderní techniky, ale také i vlastními silami. Tato zkušenost je do budoucna zásadní, protože může pomoci zachránit lidský život.

Osvojené znalosti budou moci poměřit v soutěži škol „Mladý záchranář“, která proběhne na jaře roku 2024. Rovněž návštěva dětského oddělení určitě změnila pohled dětí na jejich případnou léčbu a zvládání nemocí. Hra barev, výzdoba a úsměvy na tvářích sestřiček a lékařů odbouraly počáteční obavy dětí z nemocničního prostředí. Bez náznaku strachu komunikovaly a vyptávaly se na všechny přístroje u postýlek. A to bylo určitě také cílem tohoto projektu.

Michaela Vařeková