Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče ,

v úterý 6. 6. 2023 v 16 hod. proběhnou třídní  schůzky v budoucích prvních třídách, které už povedou třídní učitelky Vašich dětí.  Budou projednány pomůcky pro prvňáčky, organizace začátku školního roku, provoz školy, školní jídelny a školní družiny.

Informace ke školnímu stravování: odevzdat přihlášku  ke stravování a zakoupit pro své dítě čip (140 Kč) můžete na dvou místech, rodiče žáků 1. A a 1. B ve školní jídelně, 1. C v administrativní místnosti v historické budově naproti galerie, v čase od 15 hod. do 16 hod. a po schůzkách, nejdéle do 17. 15.  Děti jsou rozděleny podle tříd, viz vyvěšené sezamy.  Po telefonické domluvě 558445340 – jiný termín.

 

Milí rodiče, vcházejte, prosím, do přístavby naší školy horním vchodem (pod školní jídelnou) z Husovy ulice, popřípadě hlavním vchodem z třídy T. G. Masaryka.

Prosíme Vás o dochvilnost.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na spolupráci.