Hasičský den dětí

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Frýdek–Místek si pro žáky 8. ročníků připravil dne 26. 5. 2023 hasičský den dětí.  V areálu centrální hasičské stanice Frýdek-Místek na ulici Pavlíkova 2264 se žáci pod dohledem hasičů seznámili nejprve s teorií a popisem práce profesionálních hasičů.

Žáci měli možnost vidět kompletní zásahovou techniku a speciální prostředky včetně popisu vybavení, které hasiči používají při ochraně života, zdraví a majetku. Seznámili se také s tím, jak se hasiči vzdělávají v oblasti prevence požárů. Po teoretické části si žáci vyzkoušeli na několika stanovištích praktické disciplíny, které jsou nedílnou součástí výcviku budoucích hasičů (stříkání z hadice na cíl, překážková dráha, orientace v neznámém prostoru, hašení požáru prostřednictvím virtuální reality, záchrana zraněného aj.)

Děkujeme za velmi zdařilý sportovně-vzdělávací den.